მიკროფონი:
სახელი, გვარი
პირადი ნომერი
მობილურის ნომერი
საიდენტიფიკაციო ნომერი
ვიდეო ავტორიცაზიის გამოყენებით, თანხმობას ვაცხადებ სსიპ შემოსავლების სამსახურის მიერ განხორციელდეს ვიდეო ზარის ჩაწერა
სერვერთან დაკავშირება...
ინსტრუქცია
აუცილებელია, რომ ვებ-გვერდს მისცეთ უფლება გამოიყენოს თქვენი კამერა და მიკროფონი